SLOVO OD PATRA JOŽETA RUPNIKA

 

 

Življenjska pot patra Jožeta Rupnika

Pri družini Rupnik, po domače pri Palaretovih je prve dni februarja 1944 gotovo bilo veselo, kajti 31. 1. 1944 se je v celjski bolnišnici rodil prvorojeni sin Jože. Starša Martin in Matilda r. Frišek sta kmetovala na veliki kmetiji v Zalogu, v župniji Dramlje. Takrat je bila še vojna, toda oče je imel že blizu 60 let in ni bil več vojni obveznik, zato je bil doma. Gospodarili so preudarno, kajti v naslednjih letih družba kmetom ni bila naklonjena. Jožetu se je čez dve leti še pridružil brat Franci, in sestra, ki je umrla že v otroštvu.
Jože je moral že zgodaj poprijeti tudi za težja dela, ker na kmetih je veliko opravil in tudi otrokom niso z njimi prizanesli. Omenjal je, da je moral kositi, škropiti vinograd, delati pri živini… Opazili so pa, da je zelo nadarjen. Zgodaj je že znal brati in prebral je vse, kar mu je prišlo pod roke. Zanimalo ga je, kako se kaj imenuje in si je vse zapisoval. Od otroštva mu je že bilo pri srcu zbirateljstvo (znamke, kovanci).
Njegova družina je bila zelo verna in mnoge matere so razmišljale o duhovniškem poklicu svojih otrok. Po štirih letih osnovne šole je šel Jože v nižjo gimnazijo, ker potem bo imel možnost za nadaljnji študij. Zato je šel stanovati k teti v Šentvid pri Grobelnem, v nižjo gimnazijo pa v Šmarje pri Jelšah. Iz drameljske fare pa sta že dva fanta bila v dominikanski klasični gimnaziji v Bolu na Braču. Z Jožetom sta bila povezana in po končani osnovni šoli se jima je pridružil.
V Bolu je končal gimnazijo, sledil je noviciat v Dubrovniku, služenje vojaščine, 2. 2. 1966 pa je dal redovne zaobljube v dominikanskem redu. Teologijo je študiral v Dubrovniku, Zagrebu in v Walberbergu v Nemčiji. Tam je tudi bil posvečen v duhovnika 11. 7. 1970 in končal dodatno teološko izobraževanje.
Leta 1973 je bil imenovan za kaplana v žalski župniji. To službo je opravljal do smrti. Z župnikom sta si složno delila delo, tako na duhovnem področju, kot tudi obnovitvena dela na cerkvenih stavbah. Živel je v letih, ko je teh del bilo zelo veliko. Bilo je potrebno urediti veroučne prostore, potem pa nujna dela na stavbah: strehe, fasade… Seveda prvenstvena duhovnikova skrb so ljudje in p. Jože je znal prisluhniti ljudem, sprejemal jih takšne kot so in jim želel pomagati. Večkrat je rekel, da duhovnik ni zato, da bi ljudem nalagal bremena, ampak da jim pomaga. To načelo ga je vodilo, ko je obiskoval in blagoslavljal domove, učil otroke, pristopal k ljudem v stiski.
Poleg rednega dela pa se je posvečal tudi rodovnikom. Znal je brati pisano gotico, obvladal nemščino in mnogim je odkril prednike, naredil družinsko deblo. Tudi na tem področju ga bomo zelo pogrešali. Odkrival nam je preteklost in z njim je šel v grob tudi del zgodovinskega znanja.
Patra Jožeta smo poznali tudi kot veselega človeka. Rad se je pošalil, v družbi prepeval, zelo rad je nazdravljal. Kakšno napeto situacijo je razbil s kakšno šalo. In rad je imel rože, še v zadnjih dneh je krotil zel na vrtu, poleg sebe pa je imel kakšnega od mačk, ki so ga zelo cenili.
Prehitro se je izteklo njegovo življenje. Zadnja desetletja se je boril z boleznimi, ki se jim je pred kakšnimi štirimi leti pridružil še rak. Sprejel ga je vdano, mislil je, da ne bo tako neizprosen, a se ni dal zaustaviti. Bolečine so mu lajšali, tudi okrog sebe je imel drage ljudi, a gotovo ni bilo lahko. Zadnja dva meseca je bil v domu pri Sv. Jožefu v Celju, 13. 8. 2019 zgodaj zjutraj pa je umrl. Bog naj sprejme tudi to zadnjo njegovo življenjsko žrtev in mu podeli srečno večnost.

p. Viktor Arh

 

Pater Jože je ležal v cerkvi Sv. Miklavža

četrtek, 15. 8. 2019 od 15.00 dalje

 

Poslovilna maša na večer pred pogrebom

četrtek, 15. 8. 2019 ob 21. uri

 

Pogrebna maša v cerkvi Sv. Miklavža v Žalcu

petek, 16. 8. 2019 ob 16.00

 

Pogreb na pokopališču v Žalcu

 

Pogostitev v gasilskem domu

 

 

Sveta maša na osmi dan po smrti

torek, 20. 8. 2019 ob 19.30

 

 

Pocvitala je snežna kepa na grmu,

ki ga je pater Jože skrbno negoval.

 

 

 

nazaj na osnovno stran


 

    SLOhosting.com priporoča :